اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
گرامر آلمانی از مبتدی تا پیشرفته حاوی فایل صوت و فلش کارت

همه کسانی که زبان آلمانی را  به عنوان زبان خارجی در یک کشور غیر آلمانی زبان  فرا می‌گیرند نیاز دارند تا خود را در معرض جملات صحیح آلمانی قرار دهند و گرامر زبان آلمانی  و ساختار‌های مختلف در زبان آلمانی را به درستی آموزش ببینند تا بتوانند به عنوان یک غیر آلمانی زبان با صحت و دقت مناسب جملات خود در زبان آلمانی را شکل دهند، از افعال در زمان‌های مناسب خودشان استفاده کنند و از همه مهم‌تر به هدف نهایی یادگیری زبان، یعنی توانایی برقراری ارتباط با سایرین دست یابند.

دوره‌ های آموزش زبان آلمانی استعدادهای درخشان گوته

دوره های آموزشی زبان آلمانی

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

دفتر مشق