راه های ارتباطی

تماس با ما

دیدگاههای خود را با ما به اشتراک بگذارید، ما منتظر شنیدن از شما هستیم.

سطوح مختلف در آزمون گوته

آزمون بین‌المللی گوته یک آزمون زبان آلمانی است که در دو صورت شفاهی و کتبی برگزار می‌شود و تسلط داوطلبان را در سطوح مختلف این زبان ارزیابی می‌کند. بطور کلی 6 سطح اصلی در این آزمون وجود دارد که داوطلبان با توجه به هدف خود اقدام به دریافت مدارک هریک از این سطوح می‌کنند.