رادیو گرامر A1

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

گرامر صحیح، کلید اصلی روان، سلیس و با اعتماد به نفس صحبت کردن به زبان آلمانی است. دانستن گرامر زبان آلمانی به شما کمک می کند از خطاهایی که باعث می شود جملات شما به نظر بومیان آلمانی، زبان عجیب و غیرقابل فهم به نظر برسد، جلوگیری کنید. اگر گرامر زبان آلمانی برایتان دشوار و پیچیده است؛ با خرید این محصول، گرامر پایه ی زبان آلمانی شما از صفر به صد خواهد رسید.

راهنمایی :
این محصول آنلاین، شامل 20 درس است؛ که برای هر درس یک فایل صوتی و تعدادی فلش کارت (خلاصه ی گرامر + تمرین ) طراحی شده است.

1,500,000 تومان

رادیو گرامر A2

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

گرامر صحیح، کلید اصلی روان، سلیس و با اعتماد به نفس صحبت کردن به زبان آلمانی است. دانستن گرامر زبان آلمانی به شما کمک می کند از خطاهایی که باعث می شود جملات شما به نظر بومیان آلمانی، زبان عجیب و غیرقابل فهم به نظر برسد، جلوگیری کنید. اگر گرامر زبان آلمانی برایتان دشوار و پیچیده است؛ با خرید این محصول، گرامر پایه ی زبان آلمانی شما از صفر به صد خواهد رسید.

راهنمایی :
این محصول آنلاین، شامل 20 درس است؛ که برای هر درس یک فایل صوتی و تعدادی فلش کارت (خلاصه ی گرامر + تمرین ) طراحی شده است.

1,500,000 تومان