بانک تست / Test Menschen A1.1

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

معرفی کوتاه  منشن MENSCHEN :

منشن – MENSCHEN یعنی مردم!

کتابی برای هرکس که به دنبال اتفاقات بهتر و بیشتری در  کلاسِ درس است .

چی رو بهتر به یاد میاریم؟ هرچی که بیشتر رومون تأثیر بذاره!

چی بیشتر رومون تأثیر میذاره؟ مردم ( MENSCHEN )

همه روانشناسان و متخصصین اعصاب که روشهای آموزشی رو مطالعه می کنند بر این باورند:

ما تحت تأثیر چیزایی که به مردم مربوط میشه هستیم. این دقیقاً چیزی که پشت موفقیت کتابهای منشن قرار دارد : سر و کله زدن با مردم! احساسی ، مهیج و سرگرم کننده ! یک بار که کتاب را ورق بزنید ، می بینید که تحت تأثیر قرار خواهید گرفت .

400,000 تومان

بانک تست / Test Menschen A1.2

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ آزمون های بخش آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان با هدف سنجش توانایی…

400,000 تومان

بانک تست / Test Menschen A2.1

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ آزمون های بخش آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان با هدف سنجش توانایی…

400,000 تومان

بانک تست / Test Menschen A2.2

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ آزمون های بخش آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان با هدف سنجش توانایی…

400,000 تومان

بانک تست / Test Menschen B1.1

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ آزمون های بخش آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان با هدف سنجش توانایی…

400,000 تومان

بانک تست / Test Menschen B1.2

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ آزمون های بخش آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان با هدف سنجش توانایی…

400,000 تومان

دفتر پلنر روزانه شازده کوچولو

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

در باره دفتر پلنر روزانه ؟ وجود دفترها همیشه برای ما باعث فراموش نکردن موضوعات و کارها بوده است. برای اینکه…

500,000 تومان

دفتر مشق Brandenburger Tor

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

در باره دفتر Schloss Neuschwanstein ؟ وجود دفترها همیشه برای ما باعث فراموش نکردن موضوعات و کارها بوده است. برای اینکه…

200,000 تومان

دفتر مشق Deutschland

بدون امتیاز 0 رای
260,000 تومان

در باره دفتر مشق Deutschland ؟ وجود دفترها همیشه برای ما باعث فراموش نکردن موضوعات و کارها بوده است. برای اینکه…

260,000 تومان

دفتر مشق Hamburg

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در باره دفتر مشق Hamburg ؟ وجود دفترها همیشه برای ما باعث فراموش نکردن موضوعات و کارها بوده است. برای اینکه…

250,000 تومان

دفتر مشق Haribo

بدون امتیاز 0 رای
260,000 تومان

در باره دفتر مشق Haribo ؟ وجود دفترها همیشه برای ما باعث فراموش نکردن موضوعات و کارها بوده است. برای اینکه…

260,000 تومان

دفتر مشق Oktoberfest

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

در باره دفتر مشق Oktoberfest ؟ وجود دفترها همیشه برای ما باعث فراموش نکردن موضوعات و کارها بوده است. برای اینکه…

200,000 تومان