رادیو گرامر | Radio Grammar

گرامر آلمانی از مبتدی تا پیشرفته حاوی فایل صوت و فلش کارت

همه کسانی که زبان آلمانی را  به عنوان زبان خارجی در یک کشور غیر آلمانی زبان  فرا می‌گیرند نیاز دارند تا خود را در معرض جملات صحیح آلمانی قرار دهند و گرامر زبان آلمانی  و ساختار‌های مختلف در زبان آلمانی را به درستی آموزش ببینند تا بتوانند به عنوان یک غیر آلمانی زبان با صحت و دقت مناسب جملات خود در زبان آلمانی را شکل دهند، از افعال در زمان‌های مناسب خودشان استفاده کنند و از همه مهم‌تر به هدف نهایی یادگیری زبان، یعنی توانایی برقراری ارتباط با سایرین دست یابند.

رادیو گرامر | Radio Grammar
رادیو گرامر | Radio Grammar | A1

گرامر آلمانی از مبتدی تا پیشرفته حاوی فایل صوت و فلش کارت

Radio Grammar | 1

حاوی فایل صوت

Radio Grammar | 2

حاوی فایل صوت و فلش کارت

Radio Grammar | 3

حاوی فایل صوت و فلش کارت

Radio Grammar | 4

حاوی فایل صوت و فلش کارت

Radio Grammar | 5

حاوی فایل صوت و فلش کارت

Radio Grammar | 6

حاوی فایل صوت و فلش کارت

Radio Grammar | 7

حاوی فایل صوت و فلش کارت

Radio Grammar | 8

حاوی فایل صوت و فلش کارت

Radio Grammar | 9

حاوی فایل صوت و فلش کارت

Radio Grammar | 10

حاوی فایل صوت و فلش کارت