کتاب تمرین گرامر

برای ساختن واژه های جدید و عبارات و جملات معنی دار، قواعدی وجود دارد. به مجموعه این قواعد، گرامر (Grammatik) می گوییم. زبان آلمانی بدون استفاده از گرامر، مجموعه‌ای از واژه‌ها، عبارت‌ها و جمله‌های نامفهوم خواهد بود که فهم و درک آن‌ها را برای مخاطب دشوار می‌کند. حتی در تمام آزمون‌های بین‌المللی زبان آلمانی از جمله: آزمون های گوته، برای پاسخگویی به سؤال‌های هر بخش، باید تسلط کافی به گرامر زبان آلمانی داشته باشیم. یک کلید طلایی برای شروع و رفع اشکالات گرامری، استفاده از کتابچه های تمرین گرامر است.

لغات مورد نیاز آزمون های گوته

قطعا واژگان مهم ترین بخش در یادگیری هر زبان به شمار می رود. بدون واژگان، نمی توان صحبت کرد. همچنین با یک بانک واژگان مختصر می توانیم منظور خود را بیان کنیم؛ بی آنکه با گرامر آن زبان آشنایی داشته باشیم.
مانند: آب، غذا، اتوبوس و …
توسعه بانک لغات امری است بسیار مهم و کلیدی. یادتان نرود که واژه ها را بهتر است در ساختار جمله بخاطر بسپاریم یا به شکل موضوعی حفظ کنیم.

دیکشنری تصویری

دیکشنری تصویری یا مصور (Bildwörterbuch)، نوعی دیکشنری است که معنی واژها را با استفاده از تصاویر نشان می دهد تا زبان آموز بتواند در ذهن خود، بین تصاویر و واژه ها،ارتباط برقرار کند و راحت تر آن واژه ها را به خاطر بسپارد. البته ناگفته نماند که در دیکشنری تصویری، فقط واژه هایی وجود دارد که قابل لمس باشند؛ واژه هایی مثل سلامتی، عدالت، دشمن را نمی توان با تصاویر مشخصی معنی کرد. دیکشنری های مصور می توانند یک زبانه یا چند زبانه باشند و معمولا براساس موضوع، فهرست بندی می شوند.