آموزش آنلاین ، مهارت برای زبان | استعدادهای درخشان گوته

آموزش‌های زبان آلمانی از حرفه‌ای‌ها

۲۶,۸۰۰

دقیقه آموزش کاربردی

۳۵

عدد دروه آموزشی

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

دوره‌ های آموزش زبان آلمانی مدرسه استعدادهای درخشان گوته

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

رادیو استادیار